Abstract

Recente studies die het arseengehalte in sap, rijst, melk, bouillon (rundvlees en kip) en andere voedingsmiddelen hebben onderzocht, hebben de belangstelling gewekt om te begrijpen hoe wijdverbreid arseenverontreiniging is in de Amerikaanse voedsel- en drankenvoorziening. De hier beschreven studie is gericht op de kwantificering van arseengehalten in wijn. In totaal werden 65 representatieve wijnen uit de top vier wijnproducerende staten van de V.S. geanalyseerd op arseengehalte. Alle monsters bevatten arseengehaltes die de blootstellingslimiet van 10 delen per miljard (ppb) voor drinkwater van het U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) overschreden en alle monsters bevatten anorganisch arseen. Het gemiddelde arseen dat in alle onderzochte monsters werd aangetroffen, bedroeg 23,3 ppb. Lood, een vaak voorkomende co-contaminant van arseen, werd in 58% van de geteste monsters aangetroffen, maar slechts 5% overschreed de blootstellingslimiet voor drinkwater van 15 ppb van de U.S. EPA. De arseengehaltes in Amerikaanse wijnen waren hoger dan die gevonden in andere studies met water, gebotteld water, appelsap, appelsapmengsel, melk, rijststroop en andere dranken. In de context van de consumptiepatronen in de VS kan de alomtegenwoordige aanwezigheid van arseen in wijn een potentieel gezondheidsrisico vormen voor regelmatige volwassen wijndrinkers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.