Abstract

Den seneste tids undersøgelser, der har undersøgt arsenindholdet i juice, ris, mælk, bouillon (oksekød og kylling) og andre fødevarer, har stimuleret interessen for at forstå, hvor udbredt arsenforurening er i den amerikanske fødevare- og drikkevareforsyning. Den undersøgelse, der er beskrevet her, fokuserer på kvantificering af arsenindholdet i vin. I alt 65 repræsentative vine fra de fire største vinproducerende stater i USA blev analyseret for arsenindholdet. Alle prøver indeholdt arsenkoncentrationer, der oversteg den grænseværdi for drikkevand på 10 ppb (parts per billion), som U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) har fastsat for drikkevand, og alle prøver indeholdt uorganisk arsen. Det gennemsnitlige arsenindhold i alle de undersøgte prøver var 23,3 ppb. Bly, som er et almindeligt medforurenende stof i forbindelse med arsen, blev påvist i 58 % af de undersøgte prøver, men kun 5 % overskred U.S. EPA’s eksponeringsgrænse for drikkevand på 15 ppb. Arsenindholdet i amerikansk vin var højere end det, der blev fundet i andre undersøgelser af vand, flaskevand, æblejuice, æblejuiceblandinger, mælk, ris sirup og andre drikkevarer. Set i sammenhæng med forbrugsmønstrene i USA kan den udbredte forekomst af arsen i vin udgøre en potentiel sundhedsrisiko for almindelige voksne vindrikkere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.