For at kunne stræbe efter fuld opvågning må vi forstå, hvad vi stræber efter, og for at gøre dette må vi først være overbeviste om muligheden for at opnå sand ophør, nirvāṇa. Dette bringer os tilbage til emnet om, at sindets natur er ren, og at lidelserne er utilsigtede, hvilket blev diskuteret i et tidligere bind. Dette fører os igen til at undersøge sindets ultimative natur, hvorigennem vi kommer til at forstå og derefter har en inferentiel erkendelse af tomhed. Udøvere med skarpe evner skaber bodhicitta på grundlag af en inferentiel erkendelse af tomhed, som bekræfter muligheden for at opnå fuld opvågning. Deres bodhicitta er særlig fast og kan ikke degenerere, fordi den er baseret på ræsonnement. Udøvere med beskedne evner, der er inspireret af deres lærere, tidligere udøvere og skrifterne, antager, at opvågning er mulig. Med denne vage forståelse af opvågning skaber de bodhicitta. Fordi deres bodhicitta er baseret på tro, er den ikke fast og er sårbar over for degeneration.

I Ornamentet for klare erkendelser beskriver Maitreya toogtyve typer af bodhicitta, som vil blive forklaret i et senere kapitel. Udøvere på det indledende niveau på akkumulationsstien har jordlignende bodhicitta, som kan degenerere, således at udøveren mister sin bodhicitta og falder tilbage til en ikke-bodhisattvas tilstand. Imidlertid er guldlignende bodhicitta, der opnås på det midterste niveau på akkumulationsstien, stabil og kan ikke degenerere. Bodhicitta adskilt fra den visdom, der indser tomhed, kan ikke udvikle sig ud over det indledende niveau på akkumulationsstien; derfor er det vigtigt at fremme vores forståelse af tomhed, mens vi også skaber årsagerne til at frembringe bodhicitta.

Dette visdomssind, der fokuserer på bodhi, er fuldt udviklet ved buddhaskab. For at nå frem til den tilstand af mental berigelse, som chub angiver, må vi forstå det observerede objekt for bodhicitta-fuld opvågning. Potentialet til at opnå fuld opvågnen er ikke noget, der skal genereres på ny; det er en medfødt kvalitet i vores sind, som er til stede fra tidernes morgen. Buddha sagde (AN 1.51):

Dette sind, O munke, er lysende, men det er besmittet af utilsigtede besmittelser.

Og Maitreya sagde i Det Sublimme Kontinuum (RGV 1.50):

Forureningerne er utilsigtede; de gode kvaliteter eksisterer medfødt.

Dharmakīrti kommer med en lignende udtalelse (PV 2.208ab):

Sindets natur er klart lys;
forureningerne er utilsigtede.

Både disse mestre fremhæver to grunde til, at forureninger kan elimineres fra sindet. For det første findes der stærke modkræfter, der er i stand til at ødelægge de forurenende stoffer. For det andet er sindets natur klart lys – det vil sige, at de forurenende stoffer ikke opholder sig i sindets natur. Evnen til at erkende og forstå objekter er sindets medfødte natur. Når forstyrrelserne er overvundet, og denne evne er perfektioneret og fokuseret på værdifulde objekter, er sindet renset og alle forstyrrelser fjernet. Til den tid vil vores sind blive en buddhas alvidende sind.

Hvis evnen til at erkende noget ligger i sindets natur, hvorfor er vores nuværende sind så ikke i stand til at erkende alle eksisterende væsener? Fordi det er forurenet af obskurationer. Mens chub angiver at berige sindet med erkendelser, er det nødvendigt med total rensning for at nå frem til tilstanden af fuldkommen berigelse eller erkendelse. Det vil sige, at rensning skal ske, for at berigelse kan finde sted. Derfor kommer byang først, efterfulgt af chub i ordet byang chub – det tibetanske ord for opvågning – fordi der uden rensning ikke er mulighed for at kende alle objekter.

Men at sige, at evnen til at erkende og forstå, at et objekt – selv et objekt som tomheden i den iboende eksistens – er en medfødt egenskab hos sindet, betyder ikke, at vi kan læne os tilbage og slappe af, og at opvågningen vil komme til os uden anstrengelse. At bringe de to aspirationer, der er forbundet med bodhicitta, til udfoldelse indebærer anstrengelse og flid, fordi sindsro og indsigt skal kultiveres og forenes for ikke-begrebsmæssigt at realisere den ultimative bodhicitta – visdommen, der direkte realiserer tomheden. Kun den visdom har evnen til at fjerne alle obskurationer fra sindet på en sådan måde, at de aldrig kan dukke op igen.

“Kun den visdom har evnen til at fjerne alle obskurationer fra sindet på en sådan måde, at de aldrig kan dukke op igen.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.