För att kunna sträva efter fullt uppvaknande måste vi förstå vad vi strävar efter, och för att göra detta måste vi först vara övertygade om möjligheten att uppnå sant upphörande, nirvāṇa. Detta för oss tillbaka till ämnet om att sinnets natur är ren och att lidelserna är tillfälliga, vilket diskuterades i en tidigare volym. Detta leder i sin tur till att vi undersöker sinnets yttersta natur, genom vilket vi kommer att förstå och sedan har en inferentiell insikt om tomhet. Skarpa utövare genererar bodhicitta på grundval av en inferentiell insikt om tomhet som bekräftar möjligheten att uppnå fullt uppvaknande. Deras bodhicitta är särskilt fast och kan inte urarta eftersom den är baserad på resonemang. Praktiker med blygsam förmåga, inspirerade av sina lärare, tidigare utövare och skrifterna, antar att uppvaknande är möjligt. Med denna vaga förståelse av uppvaknande skapar de bodhicitta. Eftersom deras bodhicitta är baserad på tro är den inte fast och är sårbar för degeneration.

I Ornamentet för klara förverkliganden beskriver Maitreya tjugotvå typer av bodhicitta som kommer att förklaras i ett senare kapitel. Utövare på den inledande nivån på ackumulationens väg har jordliknande bodhicitta, som kan degenerera så att utövaren förlorar sin bodhicitta och återfaller till en icke-bodhisattvas tillstånd. Guldliknande bodhicitta, som uppnås på den mellersta nivån av ackumulationens väg, är dock stabil och kan inte degenerera. Bodhicitta som är skild från den visdom som inser tomheten kan inte utvecklas bortom den inledande nivån på ackumulationens väg; därför är det viktigt att fördjupa vår förståelse av tomheten samtidigt som vi skapar orsakerna för att generera bodhicitta.

Detta visdomssinne som fokuserar på bodhi är fullständigt utvecklat vid buddhaskap. För att nå fram till det tillstånd av mental berikning som anges av chub måste vi förstå det observerade objektet för bodhicitta-fullt uppvaknande. Potentialen att uppnå fullt uppvaknande är inte något som måste genereras på nytt; det är en medfödd egenskap hos vårt sinne som är närvarande från begynnelsefri tid. Buddha sade (AN 1.51):

Detta sinne, o munkar, är lysande, men det är besudlat av oavsiktliga föroreningar.

Och Maitreya sade i det sublima kontinuumet (RGV 1.50):

Föroreningarna är oavsiktliga; de goda egenskaperna existerar medfött.

Dharmakīrti gör ett liknande uttalande (PV 2.208ab):

Sinnets natur är klart ljus;
föroreningarna är tillfälliga.

Båda dessa mästare framhåller två anledningar till varför föroreningar kan elimineras från sinnet. För det första finns det starka motkrafter som kan förstöra föroreningarna. För det andra är sinnets natur klart ljus – det vill säga, föroreningarna stannar inte i sinnets natur. Förmågan att känna till och förstå objekt är sinnets inneboende natur. När fördunklingarna övervinns och denna förmåga fulländas och fokuseras på värdefulla objekt, renas sinnet och alla fördunklingar avlägsnas. Vid den tidpunkten kommer vårt sinne att bli en Buddhas allvetande sinne.

Om förmågan att inse något ligger i sinnets natur, varför inser inte vårt nuvarande sinne alla existerande varelser? Därför att det är förorenat av fördunklingar. Medan chub indikerar att man berikar sinnet med förverkliganden, är total rening nödvändig för att nå tillståndet av perfekt berikning eller förverkligande. Det vill säga, rening måste ske för att berikning ska komma till stånd. Därför kommer byang först, följt av chub i ordet byang chub – det tibetanska ordet för uppvaknande – eftersom det utan rening inte finns någon möjlighet att känna till alla objekt.

Att säga att förmågan att känna till och förstå att ett objekt – till och med ett objekt som t.ex. den inneboende existensens tomhet – är en medfödd egenskap hos sinnet betyder dock inte att vi kan luta oss tillbaka och slappna av och att uppvaknandet kommer till oss utan ansträngning. Att förverkliga de två strävanden som är förknippade med bodhicitta innebär ansträngning och flit eftersom lugn och insikt måste kultiveras och förenas för att icke-konceptuellt förverkliga ultimat bodhicitta – visheten som direkt förverkligar tomheten. Endast den visdomen har förmågan att avlägsna alla förmörkelser från sinnet på ett sådant sätt att de aldrig kan återuppstå.

”Endast den visdomen har förmågan att avlägsna alla förmörkelser från sinnet på ett sådant sätt att de aldrig kan återuppstå.”

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.