Abstract

Nyligen genomförda studier som har undersökt arsenikinnehållet i juice, ris, mjölk, buljong (nötkött och kyckling) och andra livsmedel har stimulerat intresset för att förstå hur utbredd arsenikkontaminering är i den amerikanska livsmedels- och dryckesförsörjningen. Den undersökning som beskrivs här är inriktad på att kvantifiera arsenikhalten i vin. Sammanlagt 65 representativa viner från de fyra största vinproducerande staterna i USA analyserades med avseende på arsenikinnehåll. Alla prover innehöll arseniknivåer som översteg exponeringsgränsen för dricksvatten från U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) på 10 delar per miljard (ppb) och alla prover innehöll oorganisk arsenik. Den genomsnittliga arsenikhalten i alla undersökta prover var 23,3 ppb. Bly, en vanlig samkontaminant till arsenik, upptäcktes i 58 % av de testade proverna, men endast 5 % av proverna överskred U.S. EPA:s exponeringsgräns för dricksvatten på 15 ppb. Arseniknivåerna i amerikanska viner var högre än i andra undersökningar av vatten, flaskvatten, äppeljuice, äppeljuiceblandning, mjölk, rissirap och andra drycker. När det gäller konsumtionsmönster i USA kan den utbredda förekomsten av arsenik i vin utgöra en potentiell hälsorisk för regelbundna vuxna vindrickare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.