Macfadyena unguis-cati (Katteklovns-krybbe)

Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry

Bignonia acutistipula Schltdl.; Bignonia inflata Griseb.; Bignonia tweediana Lindl.; Bignonia unguis L. ex DC.; Bignonia unguis-cati L.; Doxantha unguis-cati (L.) Miers

Fællesnavne

Katteklatreklatrer, kattekloak-krybbe, kattekloak-ranunkel, kattekloak-trompet, kattekloak-krybbe, tragtkrybbe, macfadyena, gul trompetranke

Familie

Bignoniaceae

Origin

Indfødt i det tropiske Amerika.

Naturaliseret udbredelse (globalt)

Lokaliteter, hvor Macfadyena unguis-cati er naturaliseret, omfatter Australien, det sydøstlige USA, det sydlige Afrika, det tropiske Asien og nogle øer i havet med varmt klima.

Introduceret, naturaliseret eller invasiv i Østafrika

Macfadyena unguis-cati er invasiv i dele af Kenya og Uganda (Global Invasive Species Database) og er naturaliseret i dele af Tanzania (Dawson et al. 2008). M. unguis-cati findes mest i flodområder og våde kystområder.

Habitat

En ukrudtsplante i tropiske, subtropiske og varmere tempererede områder. Denne art blev indført som haveplante (prydplante) og findes stadig ofte voksende i haver. Den er mest almindeligt naturaliseret i flodbredder (bredder af vandløb) og i forstyrrede regnskove, hvor den ofte kvæler høje træer. Den findes også i åbne skove, plantager, affaldsområder, forstyrrede områder, langs vejkanter og vokser over hegn og gamle bygninger.

Beskrivelse

En langlivet (flerårig) træagtig klatreplante (lian) eller slyngplante, der er meget voldsom og kan nå op til 30 m i højden. Den udvikler også et omfattende, knoldformet rodsystem.

De yngre stængler er hårløse (glabrous) og grønne i farven, ofte med rødbrune eller bronzefarvede spidser. Stænglerne bliver lysebrune eller grålige og bliver træagtige med alderen (gamle stængler kan blive op til 15 cm eller mere tykke). Ældre stængler hæfter sig til understøtninger via korte rodskud, mens yngre stængler hæfter sig til understøtninger via de klo-lignende bladranker.

De sammensatte blade er modsætningsvist anbragt og bæres på 5-25 mm lange bladstilke (petioler). De består af et par ovale (elliptiske) til lidt aflange (lancetformede) småblade og et tredje “bladblad”, der er blevet modificeret til en lille trekløveret ranke (hver klo er 3-17 mm lang). Bladene (10-80 mm lange og 4-30 mm brede) er hårløse (glatte) med hele rande og spidse spidser (spidse eller spidse spidser). Unge frøplanter har dog enkle blade med let tandede kanter.

De prangende lysegule blomster (4-10 cm lange og op til 10 cm brede) er rørformede og har fem kronbladslapper (corolla-lapper), der hver er ca. 1-2 cm lange. Disse blomster har normalt flere fine rødorange linjer i halsen. De har også fem delvist sammenvoksede bægerblade (et bægerrør), der er 10-18 mm lange. Blomsterne bæres enkeltvis eller i små klaser med oprindelse i bladgaflerne (i axillære klaser).

Frugterne (15-50 cm lange og 8-12 mm brede) er i begyndelsen glinsende grønne i udseende, men bliver mørkebrune, når de modnes. De er meget aflange (lineære), fladtrykte, remlignende kapsler (de er ikke bælg). Hver frugt indeholder mange papiragtige frø (10-40 mm lange og 4-10 mm brede). Disse aflange frø har to gennemsigtige (translucente) vinger, der ikke er lette at adskille fra resten af frøet.

Fremstilling og spredning

Denne plante formerer sig ved frø, samt vegetativt via sit knoldformede rodsystem, der let rodfæster ved knuderne. Frø spredes normalt med vind og vand, mens de knoldformede rødder kan spredes ved oversvømmelser og under menneskelige aktiviteter, der indebærer betydelige jordbevægelser.

Sammenlignende arter

De klo-lignende ranker på bladene gør denne art ret karakteristisk, hvorfor den sjældent forveksles med andre arter.

Økonomisk og anden anvendelse

Macfadyena unguis-cati er blevet spredt som prydplante. Dette kan ikke kompensere for denne plantes samlede negative virkninger.

Miljømæssige og andre virkninger

Macfadyena unguis-cati er en særlig aggressiv invaderende plante i riparian-zoner (bredder af vandløb) og i regnskovens plantesamfund. M. unguis-cati har evnen til helt at kvæle den oprindelige vegetation, haventræer, hække og vokser endda op over høje træer og mange buskområder. Den kan vokse som et bunddække langs skovbunden i resterne af krat og kan danne et tykt tæppe af stængler og blade, som kvæler små eksisterende planter og forhindrer spiring af alle andre arter. De store klatrende stængler kan også nå op til toppen af regnskoven, hvor de gennem en kombination af vægt og skygge kan forårsage, at de største træer i regnskoven til sidst dør. Det kraftige og omfattende rodsystem, som producerer store knolde med ca. 50 cm mellemrum, bidrager også til ukrudtets invasivitet. M. unguis-cati er blevet optaget i den globale database over invasive arter (GISD 2008). Den er opført som skadeligt ukrudt i Sydafrika (forbudte planter, der skal bekæmpes). De tjener ikke noget økonomisk formål og har egenskaber, der er skadelige for mennesker, dyr eller miljøet) og New South Wales og Queensland i Australien.

Behandling

De præcise forvaltningsforanstaltninger, der vedtages for enhver planteinvasion, vil afhænge af faktorer som terrænet, omkostningerne og tilgængeligheden af arbejdskraft, angrebenes alvor og tilstedeværelsen af andre invasive arter. Nogle af komponenterne i en integreret forvaltningstilgang præsenteres nedenfor.

Den bedste form for forvaltning af invasive arter er forebyggelse. Hvis forebyggelse ikke længere er mulig, er det bedst at behandle ukrudtsangreb, når de er små, for at forhindre dem i at etablere sig (tidlig opdagelse og hurtig reaktion). Bekæmpelse af ukrudtet, før det sætter frø, vil reducere fremtidige problemer. Bekæmpelse er generelt bedst på de mindst angrebne områder, før man tager fat på de tætte angreb. Der er behov for konsekvent opfølgende arbejde for at sikre en bæredygtig forvaltning.

Eksisterende planter i landskabet bør fjernes, om muligt før der dannes frø. Der skal udvises forsigtighed for at forhindre frøspredning og -spredning under fjernelsesprocessen. Manuel bekæmpelse er kun praktisk ved et meget lille angreb. Knolde på større planter har en tendens til at gå i stykker, når de graves ud. De kan spire igen. Forstyrrelsen af bekæmpelsesstedet kan også forstyrre den oprindelige vegetation.

Kemisk bekæmpelse kan foretages effektivt ved store angreb. Stængler af enkelte vinstokke kan skæres af tæt på jorden, og den basale ende bør males med et egnet herbicid. Den øverste del af de afskårne vinstokke kan blive siddende på træet, hvis vinstokkene ikke er for store. Ellers bør de fjernes fra stammen og bundtes sammen. Eventuel genvækst kan sprøjtes med bladsprøjte. Bunddækkende tæpper af Macfadyena unguis-cati kan også sprøjtes med stor effekt med bladsprøjte. Angreb, der behandles på denne måde, behøver ikke at blive klippet og malet. Når man anvender et herbicid, skal man altid læse etiketten først og følge alle instruktioner og sikkerhedskrav. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en ekspert.

En specialiseret bladbindende pyralidmøl (Hypocosmia pyrochroma) fra Brasilien og Argentina testes i øjeblikket i karantæne med henblik på mulig anvendelse som biologisk bekæmpelsesmiddel.

Lovgivning

Ingen opført som skadeligt ukrudt af staten eller regeringerne i Kenya, Tanzania og Uganda.

Germplasm Resources Information Network (GRIN). www.ars-grin.gov/npgs/index.html. National Germplasm Resources Laboratory, National Genetic Resources Program, Agricultural Research Service (ARS), United States Department of Agriculture (USDA), Beltsville, Maryland, USA. Tilgået i marts 2011.

GISD (2008). Global Invasive Species Database online datablad. Macfadyena unguis-cati (vinranke, klatreplante). www.issg.org/database. Besøgt marts 2011.

Global Compendium of Weeds. www.hear.org/gcw. Hawaiian Ecosystems at Risk Project. Tilgået i marts 2011.

Henderson, L. (2001). Fremmed ukrudt og invasive planter. En komplet guide til erklæret ukrudt og invasive planter i Sydafrika. Plant Protection Research Institute Handbook No. 12, 300 sider. PPR, ARC South Africa.

Lazarides, M., Cowley, K. og Hohnen, P. (1997). CSIRO Handbook of Australian Weeds (CSIRO-håndbog om australsk ukrudt). CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria.

Redaktører

Agnes Lusweti, National Museums of Kenya; Emily Wabuyele, National Museums of Kenya, Paul Ssegawa, Makerere University; John Mauremootoo, BioNET-INTERNATIONAL Secretariat – UK.

Anerkendelser

Dette faktablad er tilpasset fra The Environmental Weeds of Australia af Sheldon Navie og Steve Adkins, Centre for Biological Information Technology, University of Queensland. Vi anerkender støtten fra Nationalmuseerne i Kenya, Tropical Pesticides Research Institute (TPRI) – Tanzania og Makerere University, Uganda. Denne aktivitet blev gennemført som en del af BioNET-EAFRINET UVIMA-projektet (Taxonomy for Development in East Africa).

Kontakt

BioNET-EAFRINET Regional Coordinator: [email protected]

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.