Muži narození v Anuradha Nakšatře:

Rodák bude mít krásnou tvář s jasnýma očima. V některých případech, kdy kombinace planet není dobrá, může mít krutý vzhled.

Anuradha Mužské charakteristiky a obecné události:

V životě se může setkat s několika překážkami. I v takovém případě má zvláštní vlohy k systematickému zvládání nejtěžších situací. Podíváme-li se však na jeho tvář, můžeme si všimnout zvláštního frustrovaného výrazu. Hlavním důvodem takového zachmuřeného vzezření jsou problémy, kterým musí několikrát čelit. Přesněji řečeno, zjistí, že mu v životě chybí duševní klid. I ty nejmenší problémy ho začnou štípat, protože jeho mysl se opakovaně honí za jedním a tím samým problémem.
Nakšatra
Vždy myslí na pomstu a čeká na vhodnou příležitost. Navzdory těmto nevýhodám je nejpracovitějším člověkem, který je kdykoli připraven dokončit úkoly, jež jsou mu zadány. Ať se děje, co se děje, pochodovat vpřed je mottem tohoto rodáka. Zde mohu dodat, že po několika zvratech nakonec dosáhne kýženého výsledku.
Je pevně věřící v boha. Nedokáže s nikým udržet trvalý stabilní vztah. Jeho život je plný bezradnosti, ale nezávislosti. Ani v těžkých protivenstvích ho neopouští optimismus.
Nakšatra

Vzdělání, zdroje výdělku/profese:

Může být úspěšný v oblasti podnikání. Pokud je zaměstnán, má zvláštní talent strčit své nadřízené do kapsy. Na chleba si začíná vydělávat v poměrně mladém věku, řekněme kolem 17 nebo 18 let. Život mezi 17-48 lety bude plný problémů. Když říkáme plný problémů, neznamená to, že mezi výše uvedeným obdobím nebude jediná dobrá fáze. Občasné přínosy a příznivé výsledky rozhodně zaznamenáme. Jeho život po dosažení věku 48 let bude mimořádně dobrý. Právě v tomto období se může ve svém životě usadit podle svých přání a vymanit se z většiny životních strastí. Je-li Luna ve společnosti Marsu, může být člověkem zabývajícím se léky a chemikáliemi nebo lékařem.

Rodinný život:

Ze spoluzrozence nebude mít za žádných okolností prospěch. Nemůže se těšit z otce ani z něj mít žádný prospěch. V některých případech byly zaznamenány i časté třenice s jeho otcem. Stejně tak nemá štěstí na přijímání lásky a náklonnosti ani od matky. Obvykle se usadí daleko od místa svého narození. I když bylo výše komentováno několik nepříznivých výsledků, jedním z příznivých bodů je, že jeho manželský život bude zcela uspokojivý. Jeho choť bude mít všechny vlastnosti dobré hospodyně. Jak je božím darem, při jednání s vlastními dětmi se vždy ohlédne za svým vlastním životem. Rád svým dětem za každou cenu poskytne všechny životní potřeby a zahrne je svou láskou a náklonností. Proto jeho děti dosáhnou vyššího postavení, mnohem většího než u rodičů.

Zdraví:

Jeho zdraví bude obecně dobré. Bude náchylný k astmatickému záchvatu, zubním problémům, kašli a rýmě, zácpě a bolestem v krku. Kvůli své nedbalé povaze o vlastní zdraví nebude řádně užívat léky.

Ženské příslušnice Anuradha nákšatry:

Fyzické vlastnosti:

Její tvář má nevinný vzhled. U rodačky Anuradhy kromě přitažlivé tváře a krásného těla dále přitahuje opačné pohlaví její krásný pas.

Ženské vlastnosti a obecné události Anuradhy:

V jejím životě není místo pro aroganci. Má čisté srdce. Nevěří na vedení módního života, protože dává přednost prostému životu. Má nesobeckou, příjemnou a přitažlivou povahu. Dokáže dobře zazářit na společenském a politickém poli. Bude respektovat starší lidi. Její přátelé se k ní budou chovat, jako by byla hlavou přátelského kruhu.

Vzdělání, zdroje výdělku/profese:

Bude se více zajímat o hudbu a výtvarné umění. Může získat akademický titul nebo vyšší stupeň znalostí v hudbě či tanci. Zjistí se také, že se v této nákšatře narodili profesionální tanečníci.

Rodinný život: V této nákšatře se narodí profesionální tanečníci:

Je velmi oddaná svému manželovi a dodržuje náboženské normy. Lze ji označit za vzornou matku, pokud jde o výchovu vlastních dětí. Její oddanost příbuzným vlévá do jejího osobního života další slávu.
.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.