Mannelijke Inwoners van Anuradha Nakshatra:

De inwoner zal een mooi gezicht hebben met heldere ogen. In sommige gevallen waar de combinatie van planeten niet goed is, kan hij een wreed uiterlijk hebben.

Anuradha mannelijke eigenschappen en algemene gebeurtenissen:

Hij kan in zijn leven verschillende obstakels tegenkomen. Zelfs dan heeft hij een bijzondere aanleg om de moeilijkste situatie op een systematische manier aan te pakken. Als we echter naar zijn gezicht kijken, kunnen we een eigenaardig gefrustreerd gezicht waarnemen. De voornaamste reden voor zo’n somber gezicht zijn de problemen, waarmee hij herhaaldelijk wordt geconfronteerd. Om preciezer te zijn, hij zal merken dat zijn gemoedsrust ontbreekt in zijn leven. Zelfs de kleinste problemen zullen hem gaan knellen omdat zijn geest herhaaldelijk achter een en hetzelfde probleem aanloopt.
Nakshatra
Hij denkt er altijd aan om wraak te nemen, wachtend op de juiste gelegenheid. Ondanks deze nadelen is hij de meest hardwerkende persoon die altijd klaar staat om de taken te volbrengen die hem worden opgedragen. Wat er ook gebeurt, voorwaarts marcheren is het motto van deze inboorling. Hier kan ik aan toevoegen dat hij na verschillende omkeringen uiteindelijk het gewenste resultaat bereikt.
Hij gelooft vast in god. Hij kan met niemand een duurzame stabiele relatie onderhouden. Zijn leven is vol van hulpeloosheid maar onafhankelijkheid. Zelfs bij zware tegenslagen zal hij het optimisme niet laten varen.
Nakshatra

Opleiding, bronnen van inkomsten/beroep:

Hij kan succesvol zijn op zakelijk gebied. Als hij in loondienst is, heeft hij een bijzonder talent om zijn meerderen in te palmen. Hij begint zijn brood te verdienen op vrij jonge leeftijd, ongeveer 17 of 18 jaar. Het leven tussen 17 en 48 jaar zal vol problemen zijn. Wanneer we zeggen vol problemen, betekent dit niet dat er geen enkele goede fase zal zijn tussen de bovengenoemde periode. Af en toe zullen er zeker voordelen en gunstige resultaten worden opgemerkt. Zijn leven na de leeftijd van 48 jaar zal buitengewoon goed zijn. In deze periode kan hij zijn leven inrichten zoals hij dat wil en zich bevrijden van de meeste ellende van het leven. Als Maan zich in het gezelschap van Mars bevindt, kan hij een persoon zijn die zich bezighoudt met drugs en chemicaliën of een arts.

Gezinsleven:

Er zal onder geen enkele omstandigheid voordeel worden gehaald uit de medegeborene. Hij kan niet genieten van of voordeel halen uit zijn vader. In sommige gevallen zijn er ook veelvuldige wrijvingen met zijn vader vastgesteld. Op dezelfde manier is er ook geen geluk om liefde en genegenheid van de moeder te ontvangen. Gewoonlijk vestigt hij zich ver van zijn geboorteplaats. Hoewel hierboven verschillende negatieve resultaten zijn genoemd, is een van de gunstige punten dat zijn huwelijksleven volledig bevredigend zal zijn. Zijn echtgenote zal alle kwaliteiten van een goede huisvrouw bezitten. Zoals de gave van de god is, kijkt hij altijd terug op zijn eigen leven wanneer hij met zijn eigen kinderen omgaat. Hij voorziet zijn kinderen graag koste wat het kost van alle levensbehoeften en overlaadt ze met zijn liefde en genegenheid. Vandaar dat zijn kinderen een hogere positie bereiken, veel meer dan die van de autochtoon.

Gezondheid:

Zijn gezondheid zal over het algemeen goed zijn. Hij zal vatbaar zijn voor astmatische aanvallen, gebitsproblemen, hoest en verkoudheid, constipatie en keelpijn. Door zijn zorgeloze aard voor zijn eigen gezondheid neemt hij medicijnen niet goed in.

Vrouwelijke inboorlingen van Anuradha Nakshatra:

Lichamelijke kenmerken:

Haar gezicht heeft een onschuldige uitstraling. Bij de Anuradha inboorling trekt naast haar aantrekkelijke gezicht en mooie lichaam ook haar mooie taille het andere geslacht aan.

Anuradha vrouwelijke kenmerken en algemene gebeurtenissen:

Er is geen plaats voor arrogantie in haar leven. Ze is zuiver van hart. Ze gelooft niet in het leiden van een modieus leven omdat ze de voorkeur geeft aan een eenvoudig leven. Zij heeft een onbaatzuchtige, aangename en aantrekkelijke inborst. Zij kan goed schitteren op sociaal en politiek gebied. Zij zal haar ouderen respecteren. Haar vrienden zullen haar behandelen alsof zij het hoofd van de vriendenkring is.

Onderwijs, bronnen van inkomsten/beroep:

Zij zal meer geïnteresseerd zijn in muziek en schone kunsten. Ze kan een academische graad behalen of een hogere graad van kennis in muziek of dans. Professionele dansers blijken ook in deze Nakshatra geboren te zijn.

Familieleven:

Zij is zeer toegewijd aan haar echtgenoot en houdt zich aan de religieuze normen. Ze kan een modelmoeder genoemd worden voor wat betreft de opvoeding van haar eigen kinderen. Haar toewijding aan haar schoonfamilie geeft extra glans aan haar persoonlijke leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.