Albert Einstein často říká: „Definice šílenství je dělat stále stejnou věc, ale očekávat jiné výsledky.“ Pravděpodobně to ve skutečnosti neřekl, ale bez ohledu na jeho původ tento vtipný výrok ostře vyvstane, když si přečtete tiskovou zprávu společnosti Eisai o zahájení nových zkoušek přípravku BAN2401.

Právě včera japonská farmaceutická společnost a její americký partner Big Biotech Biogen oznámily, že ruší několik pozdních fází testování svého klíčového léku na Alzheimerovu chorobu (AD) aducanumabu a další testy v dřívějších fázích poté, co skupina nezávislých odborníků prohlásila, že to bude propadák.

Tím se akcie společností propadly do červených čísel, přičemž společnost Biogen přišla o zhruba 18 miliard dolarů ze své tržní kapitalizace; vzhledem k váze společnosti Biogen napříč biotechnologickými akciemi byl silně zasažen i index Nasdaq Biotech a S&P Biotech.

Bylo by odpuštěno, kdybyste si mysleli, že si společnost Eisai oddechne a zamyslí se: Ještě nebyly zveřejněny úplné údaje a bude třeba provést řádnou pitvu. Ale jen o 24 hodin později chce pokračovat v dalším pokusu o AD se samostatným lékem BAN2401, ačkoli jeho cíl jako antiamyloidu, který je nyní jistě jedním z neúspěšnějších cílů v biofarmacii, se od adukanumabu příliš neliší.

Tato nová studie fáze 3, která právě začala, bude zkoumat 1 566 pacientů s mírnou kognitivní poruchou nebo mírnou demencí u Alzheimerovy choroby s akumulací amyloidu a postaví jej proti placebu.

SOUVISEJÍCÍ: Společnost Biogen zasáhl „transformační neúspěch“, když zrušila testy adukanumabu

Tento krok přichází po smíšených údajích, které o léku vyšly v loňském roce, konkrétně na setkání CTAD v Barceloně, které se snažilo pomocí analýz podskupin a údajů o biomarkerech vytvořit argument, že lék proti amyloidu vykazuje významný vliv na progresi Alzheimerovy choroby.

Velké vzrušení vyvolala zpráva obou společností o 18měsíčních údajích ze studie fáze 2 na AAIC na začátku roku, kdy byl zjištěn významný účinek na pokles kognitivních funkcí u pacientů s mírnou formou Alzheimerovy choroby, který se neprokázal po 12 měsících, což byl primární koncový ukazatel studie. Studie také odhalila překvapivý účinek na hromadění amyloidních plaků v mozku, kdy u více než 80 % pacientů odstranila jejich známky na PET skenech.

V souboru dat však byl jeden problém, a to velká nerovnováha v podílu pacientů, kteří byli nositeli APOE4, mutace zvyšující riziko vzniku AD, ve skupině s vysokou dávkou (10 mg/kg dvakrát týdně), která měla z léku zřejmě největší prospěch.

Nerovnováha byla způsobena požadavky regulačních orgánů na zastavení náboru nositelů APOE4 do studie kvůli obavám z nežádoucích účinků, což vedlo k domněnkám, že přínos léku mohl být nadhodnocen.

RELEVANTNÍ: Podle vědce společnosti Eisai Chada Swansona, PhD., se společnosti Biogen a Eisai pokusily na tyto názory odpovědět sérií analýz, které podle nich ukazují, že nerovnováha nosičů APO4 nezesiluje účinky přípravku BAN2401, staršího ředitele klinického výzkumu pro neurologii, možná ve skutečnosti podcenili jeho přínos, protože pacienti s touto mutací si skutečně vedli při léčbě lépe než ti bez ní.

V té době uvedl, že „statisticky významný účinek o 30 % menšího poklesu progrese onemocnění pozorovaný u dávky 10 mg/kg dvakrát týdně oproti placebu po 18 měsících léčby ADCOMS byl způsoben účinkem léčby přípravkem BAN2401, a nikoli nerovnováhou v rozdělení subjektů podle stavu APOE4.“

Přetrvávající skepse ohledně přípravku BAN2401 však zřejmě pramení z malého počtu nositelů APOE4 ve skupině s vysokou dávkou ve srovnání s placebem a ze souhrnné analýzy skupin s dávkou 10 mg/kg dvakrát týdně a měsíčně. Ta ukázala o 21 % menší celkový pokles skóre ADCOMS v porovnání s placebem po 18 měsících, což však bylo vychýleno ve prospěch skupiny nositelů, která měla 25% přínos ve srovnání s 6 % u nenositelů.

Analytici ze společnosti Jefferies uvedli, že údaje mají některé dobré prvky, ale „zdají se být trochu rozptýlené“. Zejména uvedli, že je povzbudivé, že vývoj onemocnění u přenašečů a nepřenašečů je obecně konzistentní „a naznačuje, že placebové rameno a nerovnováha přenašečů nepomohly léku.“

Eisai a partner pro tento test BioArctic stále doufají, že se tato potvrzující studie ukáže jako vítězná a pomůže připravit podání žádosti o regulaci. Historie vývoje léků proti AD však vrhá dlouhý stín, jak jsme viděli právě včera.

Doktorka Gunilla Osswaldová, generální ředitelka společnosti BioArctic, zůstala optimistická a řekla: „Je to velmi důležité: „Velmi nás těší, že byla zahájena potvrzující studie fáze 3 s přípravkem BAN2401 u časné Alzheimerovy choroby. Existuje plán rychlého náboru a společnost Eisai plánuje konečné výsledky již v roce 2022.

„Cílem studie fáze 3 je potvrdit dříve pozorované pozitivní výsledky fáze 2b u pacientů s časnou Alzheimerovou chorobou. Záměrem studie BAN2401 je zpomalit progresi onemocnění a zlepšit kvalitu života pacientů s Alzheimerovou chorobou.“

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.