Joeri Andropov (1914-1984) was een voormalig diplomaat en KGB-chef die eind 1982 Sovjetleider werd, na de dood van Leonid Brezjnev.

yuri andropov

Andropov werd geboren in het zuiden van Rusland als zoon van een spoorwegbureaucraat. Hij groeide op in een middenklassegezin, maar werd op jonge leeftijd wees en moest dus op zoek naar werk. Andropov probeerde een aantal verschillende banen uit, van telegrafist tot filmoperateur. Hij raakte ook betrokken bij de socialistische politiek en werd lid van de Komsomol (de jongerentak van de Russische Communistische Partij).

Net als Nikita Chroesjtsjov klom Andropov op in de partijrangen door onvoorwaardelijke loyaliteit te tonen aan Jozef Stalin. In 1940 kreeg hij de leiding over de Komsomol in de Sovjet-regio grenzend aan Finland. In 1944 stapte hij over naar de Communistische Partij. In het begin van de jaren vijftig werkte Andropov voor het Centraal Comité van de partij, alvorens over te stappen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Andropov werd in 1954 benoemd tot Sovjet-ambassadeur in Hongarije. Hij was een spilfiguur in Moskou’s onderdrukking van de Hongaarse Opstand en beval de inzet van Sovjettroepen aan. Dit versterkte Andropovs reputatie als ideologische hardliner, niet bereid om hervormingen of afwijkingen van de socialistische lijn te tolereren.

In 1967 werd Andropov benoemd tot voorzitter van de KGB, waar hij actief was in het smoren van binnenlandse dissidenten, vooral onder liberale schrijvers en academici. In 1968 beval hij de onderdrukking van de Praagse Lente in Tsjecho-Slowakije aan. Andropov werd in 1973 lid van het Politburo. Onder zijn leiding werd de KGB meer betrokken bij het formuleren en uitvoeren van beleid. Hij was nauw verbonden met Leonid Brezjnev, en toen deze ernstig ziek werd, kwam Andropov naar voren als een van de mogelijke opvolgers.

Brezjnev stierf in november 1982 en Andropov werd twee dagen later tot Secretaris-Generaal gekozen. Andropov begon met een campagne tegen de corruptie en inefficiëntie die onder Brezjnev waren gegroeid. Tientallen onbekwame politici en ambtenaren werden ontslagen, terwijl een campagne werd gestart tegen alcoholisme en slechte discipline in de bureaucratie en het leger.

Andropovs leiderschap werd ook gekenmerkt door internationale spanningen en crises, waaronder het mislukken van de besprekingen over wapenvermindering, het neerschieten van een Koreaans burgervliegtuig, de onthulling van Ronald Reagans Strategisch Defensie Initiatief (SDI) en Reagans bestempeling van de Sovjet-Unie als een “evil empire”.

Andropov leed aan een slechte gezondheid en was bedlegerig gedurende de laatste weken van zijn leiderschap. Hij stierf in februari 1984 en werd opgevolgd door Konstantin Chernenko.

Citatie-informatie
Titel: “Yuri Andropov”
Auteurs: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson
Uitgever: Alpha History
URL: https://alphahistory.com/coldwar/yuri-andropov/
Datum gepubliceerd: October 10, 2018
Date accessed: March 24, 2021
Copyright: De inhoud van deze pagina mag niet worden herpubliceerd zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Voor meer informatie over het gebruik verwijzen wij u naar onze gebruiksvoorwaarden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.