Avioliiton mitätöinti on prosessi, jossa avioliitto mitätöidään ikään kuin avioliittoa ei olisi koskaan solmittu. Avioliiton mitätöintiin Pohjois-Carolinassa liittyy paljon sekaannusta, ja mitätöintiprosessi vaihtelee osavaltioittain. Itse asiassa Pohjois-Carolinassa on vain rajoitetusti tilanteita, joissa avioliitto voidaan laillisesti mitätöidä.

Joitakin väärinkäsityksiä on siitä, että avioliiton voi mitätöidä tietyn ajan kuluessa tai jos avioliittoa ei ole vielä täytetty. Pohjois-Carolinassa ei ole mitään aikarajaa, jonka perusteella avioliitto voidaan mitätöidä, eikä avioliiton täyttämättä jättäminen ole myöskään peruste avioliiton mitätöinnille.

Yleisesti mitätöitävissä olevat avioliitot voidaan mitätöidä, kun taas mitätöimättömät avioliitot eivät ole alun alkaenkaan päteviä. Kokenut Pohjois-Carolinan perheoikeuden asianajaja voi määrittää, oletko oikeutettu mitätöintiin, ja tarjota muita vaihtoehtoja, jos avioliittoasi ei voida mitätöidä.

Tyhjät ja mitätöitävät avioliitot Pohjois-Carolinassa

Tyhjät ja mitätöitävät avioliitot ovat avioliittoja, joita ei pidetä laillisina Pohjois-Carolinassa. Pätemätön avioliitto on avioliitto, jota ei alusta alkaen pidetä pätevänä. Mitätöitävä avioliitto on voimassa kaikissa siviilioikeudellisissa tarkoituksissa, kunnes se mitätöidään mitätöintimenettelyssä.

Bigamia

Pohjois-Carolinassa bigamiaa pidetään mitätönä, koska avioliiton solmiminen toisen henkilön kanssa silloin, kun puoliso on jo naimisissa, on laitonta. Pätemättömän avioliiton mitätöimiseen ei tarvita prosessia, ja henkilöt voivat jatkaa ikään kuin he eivät olisi koskaan olleetkaan naimisissa, koska avioliitto oli pätemätön. Lisäksi henkilö, joka oli jo naimisissa, voi joutua rikosoikeudelliseen bigamiasyytteeseen.

Liian läheiset sukulaiset

Kahden henkilön välillä solmitut avioliitot, jotka ovat lähempänä sukua kuin ensimmäiset serkut, tai kahden ensimmäisen serkun välillä solmitut avioliitot ovat mitätöitävissä Pohjois-Carolinassa.

Vuotta nuoremmat kuin 16-vuotiaat

Jos jompikumpi tai kumpikin tai kumpikin henkilöistä on alle 16-vuotias, he eivät voi laillisesti suostua avioliittoon. Avioliitto alle 16-vuotiaan henkilön kanssa on mitätöitävissä.

Väärin ilmoitettu raskaus

Jos pari menee naimisiin siinä uskossa, että naispuolinen kumppani on raskaana, ja myöhemmin käy ilmi, ettei hän olekaan raskaana, avioliitto on mahdollista mitätöidä tietyissä olosuhteissa. Puolisoiden on erottava 45 päivän kuluessa ja pysyttävä erillään yhtäjaksoisesti vuoden ajan. Jos osapuolille ei synny lasta 10 kuukauden kuluessa erosta, avioliitto voidaan mitätöidä.

Kyvyttömyys

Avioliitto sellaisen henkilön kanssa, joka on kykenemätön solmimaan avioliittosopimusta yleensä henkisen vamman tai fyysisen vamman vuoksi, kyseinen henkilö ei voi laillisesti suostua avioliiton solmimiseen.

Kyvyttömyys

Jommankumman puolison kyvyttömyys voi niin ikään olla avioliiton mitätöintiperuste. Impotenssiin perustuvan avioliiton mitätöintihakemuksen esittäminen tuomioistuimelle edellyttää yleensä lääkärin tekemää diagnoosia.

Prosessi avioliiton mitätöimiseksi Pohjois-Carolinassa

Voidakseen saada avioliiton julistettua pätemättömäksi puolison on jätettävä tuomioistuimelle hakemus, jossa hän esittää perusteet avioliiton mitätöimiselle. Tuomioistuin järjestää kuulemistilaisuuden, jossa selvitetään, onko avioliitto mitätöity, ja tekee päätöksen avioliiton mitätöimisestä tai sen voimassa pitämisestä.

Lapsen elatus avioliiton mitätöinnin jälkeen

Periaatteessa avioliiton mitätöinti ei vaikuta vanhemmuuteen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Pohjois-Carolinan lain 50-11.1 §:n mukaan: ”

Pohjois-Carolinan elatusapulakien mukaan huoltajuuteen kuulumaton vanhempi on yleensä velvollinen maksamaan taloudellista tukea toiselle vanhemmalle. Tähän kuuluvat pariskunnat, jotka eroavat, eivät ole koskaan olleet naimisissa tai joiden avioliitto on mitätöity.

Elatusapu ja puolisotuki avioliiton mitätöinnin jälkeen

Yleisesti elatusapua tai puolisotukea ei ole saatavissa avioliiton mitätöinnin jälkeen, koska avioliittoa ei ole koskaan solmittu. Tuomioistuin voi kuitenkin myöntää jonkinlaisen maksun jommaltakummalta osapuolelta toiselle eron jälkeisenä tukena.

Jos avioliitto ei kelpaa mitätöintiin

Jos avioliitto ei kelpaa minkään edellä mainitun mitätöintitekijän perusteella, parin on ehkä käytävä läpi avioeroprosessi avioliiton lopettamiseksi. Pohjois-Carolina on ”no-fault” -avioero-osavaltio, mikä tarkoittaa, että toisen puolison ei tarvitse osoittaa toisen puolison tehneen väärin saadakseen avioeron. Yleensä avioero edellyttää eroa ja jatkuvaa erillistä asumista vuoden ajan, ennen kuin puoliso voi hakea avioeroa. Keskustele avioeron hakemisesta Shelbyn, Pohjois-Carolinan perheoikeudellisen toimiston kanssa.

Kokeneet Pohjois-Carolinan avioeron mitätöinti- ja avioerolakimiehet

Muutoksen mitätöinti on nopeampi tapa erota, mutta se on käytettävissä vain rajoitetuissa olosuhteissa. Jos sinulla on kysyttävää siitä, voidaanko avioliittosi mitätöidä Pohjois-Carolinassa, Caulder & Valentinen ammattitaitoiset asianajajat auttavat sinua. Ota yhteyttä jo tänään ja pyydä konsultaatiota.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.