Kommandotilstedeværelse har været en vigtig del af den organiserede brandbekæmpelse i USA i næsten 300 år. I dag står vi over for de samme problemer, som vores tidligere modstykker stod over for før os: behovet for at kontrollere og koordinere brandområdet.

I begyndelsen af 1700-tallet udviklede byen Boston en plan for at kontrollere det kaos, der opstod under en brand, ved at udpege enkeltpersoner til brandmænd. De blev beskrevet som “forsigtige personer af kendt troskab”, og hver fik en 5 fods rød stav toppet med en lysende spids for at “skelne dem i deres embede”.”

Firewards var “forpligtet til, når de fik besked om, at der var udbrudt brand, at tage deres badge med sig, straks at komme til stedet og energisk at udøve deres myndighed for at kræve hjælp og bruge deres yderste anstrengelser for at slukke eller forhindre brandens spredning og sikre beboernes ejendom; og der kræves behørig lydighed over for dem og hver enkelt af dem for denne tjeneste.”1

Mens ideen om kommandonærvær har udviklet sig gennem årene, er det stadig en filosofisk tilgang til ledelse med mange belønninger.

Hvad er kommandotilstedeværelse?
Kommandotilstedeværelse er let blevet beskrevet i tidsskriftsartikler, bøger og i uddannelseskurser. Men det er yderst vanskeligt at opnå. Er nogle mennesker født med det? Det er de måske. Men det kommer ikke nødvendigvis naturligt. Den skal formes og udvikles gennem tid og erfaring, viden og uddannelse.

Kommandopræstation er, når du har evnen til at træde foran en gruppe af personer, og de straks ved, at du har kommandoen. På en skadestue er det din evne til at udvise selvkontrol midt i et totalt kaos. Man kunne kalde det kaoskontrol. I et miljø uden for nødsituationer, f.eks. på brandstationen, er det, når du præsenterer dig selv som en person med autoritet, som man har tillid til og respekterer.

Mest af tiden hører vi tale om chefofficerers eller indsatsledere, der har kommandovej. Men enhver kompagniofficer skal lære og øve sig i at være kommanderende tilstedeværelse både i nødsituationer og uden for nødsituationer. Dette kan opnås ved, hvordan du præsenterer dig selv – hvordan du ser ud, hvordan du opfører dig eller bærer dig selv, og hvordan du kommunikerer.

“Du kan lade som om du er interesseret, men du kan ikke lade som om du er der,” skriver Bix Bender i sin bog “Don’t Squat With Yer Spurs On!”. Han beskriver en vigtig egenskab ved lederskab: kommandonærvær. Kommandonærvær handler ikke om kontrol, det handler om at skabe kontakt. Endnu vigtigere er det, at det ikke handler om magt, men om partnerskab.

Sædvanligvis hører vi flere beskrivelser af manglende kommandonærvær: at tale højt, råbe ordrer, virke krævende eller kontrollerende, og måske brug af bandeord for at understrege en pointe. Nogle gange ser vi usædvanlig adfærd, som f.eks. at løbe rundt i cirkler uden at opnå noget. Når en kompagniofficer, som har ansvaret for tropperne i skyttegravene, hvor handlingen foregår, mangler kommandonærvær, mister han sin evne til at kontrollere sit kompagni. Dette kan være årsag til en skade eller muligvis et dødsfald, og det vil helt sikkert føre til ineffektivitet på skadestedet og på brandstationen.”

PRÆSENTATION ER ALT “Cheferne skal være troværdige. Deres ord og handlinger skal være troværdige for både venner og fjender. Man skal kunne stole på, at de har den intelligens og integritet, der skal til for at give korrekte oplysninger. Ledere, der mangler troværdighed, vil ikke opnå den rette indflydelse og skal hurtigt fjernes fra ansvarsposter, for man kan ikke stole på dem.”

— Wess Roberts, “Leadership Secrets of Attila the Hun,” Warner Books

Hvordan du ser ud
Hver gang du træder foran en gruppe mennesker, forsøger de at finde ud af, hvem du er. De kigger på dit personlige udseende. Er du klædt i den rette uniform på brandstationen? Har du det rette sikkerhedsudstyr på på skadestedet? Står du lige og ser selvsikker ud? Ser du organiseret og forberedt ud? Ser du professionel ud? Hvis du er opmærksom på og er stolt af dit udseende, er du med til at udstråle en kommanderende tilstedeværelse over for en gruppe.

Hvordan du opfører dig
Din fysiske tilstedeværelse er en egenskab, der kan give dig mulighed for at indtage et rum uden at skabe spændinger. Den kan få folk til at lytte til dig og følge dig. Denne selvtillid projiceres gennem dit kropssprog og den måde, du bærer dig selv på. Du skal bevæge dig med vilje. Med andre ord skal du udstråle en fysisk tilstedeværelse af en person med et formål – en person, der har styr på situationen. Du skal projicere et billede af en person, der ved, hvor han/hun er, og hvad han/hun laver. Så viden, færdigheder og evner inden for de områder, som du fører tilsyn med eller har kommandoen over, er afgørende for at udvise en kommanderende tilstedeværelse.

Hvordan du kommunikerer
En af de tidligste former for kommunikation på brandområdet var brugen af den talende trompet. Officererne kaldte en kadence gennem trompeterne for at holde brandmændene på håndpumperne i takt på den larmende brandplads. Senere begyndte de øverstbefalende at bruge dem til at råbe kommandoer og ordrer på brandstedet.2

Kommunikation er, som vi alle ved, normalt det afgørende led i enhver vellykket indsats. Nogle gange, afhængigt af personerne eller situationen, kan det kræve mere end blot enkle anvisninger. Det virkelige håb for en god tilsynsførende eller kommandant er at indgyde, over tid, en filosofi eller en social norm i sit mandskab. Dette vil give en klar forståelse af tilsynsførendes forventninger både på og uden for brandområdet.

En kontinuerlig læringsproces
Kommandopræstation kommer ikke med et skilt eller et antal trompeter; den skal udvikles gennem træning og uddannelse, observeres ved at se andre og absorberes gennem praktiske erfaringer. Det er en løbende læringsproces og bør være en del af enhver brandmands professionelle udvikling.

SUMMARUM
Mangel på kommandonærværelse kan være farlig for både civile og brandmænd og vil helt sikkert føre til ineffektivitet. Kommandotilstedeværelse er lige så afgørende for at kontrollere hændelsen som at have det rigtige apparat, udstyr og personale. Så vær en del af løsningen på at kontrollere skadestedet – ikke et led i kaos. Hvis du kontrollerer kaos på skadestedet ved hjælp af tilstedeværelse af kommandoen, vil det give tillid og troværdighed til dit mandskab, dit brandvæsen og dit samfund.

1 Se “Taking Charge: The Evolution of Fireground Command”, Paul Hashagen, Firehouse, september 1998
2 Se “Taking Charge: The Evolution of Fireground Command,” Paul Hashagen, Firehouse, september 1998

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.