Det store havforvaltningsområde for Beauforthavet er et af de fem prioriterede områder, som Canadas regering har udpeget til integreret havforvaltningsplanlægning. Det store havforvaltningsområde i Beauforthavet er ca. 1 107 694 km2 stort. Det ligger i det yderste nordvestlige hjørne af Canada og omfatter den marine del af Inuvialuit Settlement Region.

Der er udviklet et regionalt styringspartnerskab for at fremme integreret havforvaltning i det integrerede forvaltningsområde for Beauforthavet.

The Integrated Ocean Management Plan for the Beaufort Sea (2009) – 1.76 Mb er organiseret omkring seks tematiske mål som følger:

 1. Forvaltning – At opnå en effektiv forvaltning for bæredygtig udnyttelse af Beauforthavet.
 2. Økonomisk – At fremme bæredygtige økonomiske muligheder og muligheder for canadiere, nordboere og kystsamfund.
 3. Kulturel – At bevare og øge befolkningens følelse af sted og bevare kulturel identitet og åndelige forbindelser, som de vedrører oceaner og kystområder.
 4. Social – At forbedre menneskers kapacitet, sundhed, livskvalitet og muligheder i forbindelse med havene og kystområderne.
 5. Traditionel og lokal viden – At fremme værdien, troværdigheden og brugen af traditionel viden (TK) og lokal viden (LK) for nuværende og kommende generationer.
 6. Økosystem – At forstå økosystemet i Beauforthavet, at identificere vigtige områder og prioriterede arter og at bevare eller forbedre økosystemets integritet.

Planen indeholder oplysninger om visionen, de 24 mål, planlægningsprocessen, gennemførelsen og evalueringen af resultaterne.

Marine Protected Areas Within the Beaufort Sea Integrated Management Area

Marine Protected Areas (MPA’er) er geografisk definerede områder i henhold til Oceans Act (havloven). Disse områder er oprettet for at beskytte og bevare vigtige levesteder for fisk & havpattedyr, truede marine arter, unikke træk og områder med høj biologisk produktivitet eller biodiversitet. Der findes et MPA i det integrerede forvaltningsområde for Beauforthavet.

 • Tarium Niryutait MPA
 • Anguniaqvia niqiqyuam MPA (Ung-u-niak-via Ni-kig-e-um)

Publikationer

 • State of the Ocean Report for the Beaufort Sea Large Ocean Management Area
 • The Beaufort Sea Integrated Ocean Management Planning Atlas, 2009 – 2.61 Mb
 • Beaufort Sea Large Ocean Management Area: Ecosystem Overview and Assessment Report – 2008 – 2.81 Mb
 • Ecologically and Biologically Significant Areas Report – 884 kb
 • The Ecological Assessment of the Beaufort Sea Beluga Management Plan – Zone 1(a) as a Marine Protected Area of Interest – 5.62 Mb

Dato ændret: 2017-10-28

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.