Pokud čtete tyto řádky, jste pravděpodobně věřící, a my tuto část nebudeme zužovat, záleží jen na vás, v co budete věřit – v Boha, vesmír, Sílu atd.

A pokud jste věřící, pak hluboko v srdci cítíte, že je na čísle něco, co nemůžete zapomenout, máte zvláštní pocit, že znamená víc než jen číslo na něčí poznávací značce.

Angelská numerologie vám dává moudrost a jasnost, kterou jste nemohli vidět žádným jiným způsobem; pokud se vám podaří dívat se na život takovým pohledem, víte, že po počátečním nárazu se na povrchu vašeho vědomí objeví moudré vhledy, jasná vize života.

Z jedné vaší části se to dostane na povrch; věci, které vás trápily, se nyní stanou zcela jasnými.

Když mozek zpomalí na božskou úroveň (když andělé naplní svůj účel, když pochopíte, kdo jste a co je vaším hlavním životním cílem), začnete vědomě chápat podstatu svého pravého Já.

Jasnou vizi života vám poskytne vaše duchovní podstata, která vystoupí do popředí. Lidé, kteří mají tyto kontakty, s Božskou říší a tímto rozšířeným vědomím, praktikují hlubokou meditaci, cítí Jednotu.

Proto se velmi doporučuje cvičit jógu nebo meditaci, pokud se chcete spojit (znovu spojit) s Božskou říší a pochopit význam andělských čísel.

Angelská čísla jsou součástí našeho světa, i když je nevidíme, nepoznáváme a nepřemýšlíme, co znamenají.

Musíme nahlédnout hlouběji do jejich světa, abychom mohli získat onu jasnou vizi a duchovní podstatu, po které hluboko uvnitř toužíme.

Není těžké se k tomu motivovat, vše, co děláte pro své blaho, nemůže být ztrátou času; je to čas nejlépe strávený, a co je ještě důležitější, je to čas, který znamená změnu, jež začala právě v okamžiku, kdy jste nechali anděly vstoupit do svého světa.

Dnes je náš zájem věnován andělskému číslu 355. Hned víte, že je to jedno z velmi duchovních čísel, protože jeho hlavní součástí je číslice 55, jako jedno z Božských nebo Mistrovských čísel, jak je někteří rádi nazývají.

355 Andělské číslo – zajímavé informace

Takže, Andělské číslo 355 vstoupilo do vašeho života a nyní je ta pravá chvíle, abyste využili vše, co máte, k vyřešení jeho významu; můžete vynaložit větší úsilí na duševní činnost, čím jste duševně aktivnější a nabuzenější, tím vyšší je rychlost Božské frekvence (stane se pochopitelnou, jako by se věci kolem vás vyrovnávaly a vše, co se stalo nebo stane, dávalo úplný smysl).

Hned víte, že pokud chcete následovat toto vedení, musíte se zbavit všech zbytečných zátěží, jako je povrchní vědomí odsuzujícího myšlení, převaha starostlivosti, ustrašenost, ke které máme všichni takový sklon…

To je největší omezení vašeho vědomí, a aniž byste se s ním vyrovnali, nebudete schopni se pohnout ani o píď ze svého současného stavu.

Říká se, že tento stav vědomí je klamným viděním života, protože na život se díváme očima zakalenýma strachem a obavami.

Angelické vlny, které k vám přicházejí s poselstvím 355 (část 55 je v tomto případě obzvláště důležitá, později v tomto díle uvidíte, jakým způsobem je to pravda), jsou uvolněné, fantazírují, vizualizují, když jste v tvůrčím procesu početí.

Když jste v tomto stavu, tím hlubším než kterýkoli předtím, jste nyní tvůrcem, můžete utvářet a posouvat svůj vlastní život, svou vlastní realitu a činit ji lepší, šťastnější atd.

Když to přijmete, víte, že všechny zbytečné zátěže vás zpomalují – úzkost, strach a citlivost mizí, když jste v tomto stavu.

Je to možné, protože andělské bytosti jsou s vámi – dokazují vám tímto číslem svou existenci.

Význam a symbolika

Pokud jste se nedávno setkali s touto andělskou posloupností, kterou vnímáte jaksi obyčejně, ale víte, že znamená mnohem víc, informuje vás, že se váš život radikálně změní.

Ano, změna je nedílnou součástí andělského čísla 355, protože jak můžete vědět, že se váš svět mění, když tuto změnu nezažijete; ta bude, můžeme dodat, vycházet z vás, zevnitř.

Změny jsou součástí osobní svobody, a bez ohledu na to, jak se vám zpočátku zdály, možná problematické, a dokonce bolestivé (chystáte se změnit vše, o čem víte, že je pravda, cítíte, že je to skutečné, a součástí vašich zvyků, které se nedají snadno odstranit).

Angelské číslo 355 jako jedno z nejvyšších poselství, které člověk obdrží, znamená změny, proměny, které se ve vašem životě odehrají k vašemu nejvyššímu a nejlepšímu dobru v budoucnosti.

I když to nyní nejste schopni vnímat, dostáváme se zde k aspektu víry, který jsme zmínili na začátku tohoto dílu.

Angelové vám pomocí tohoto poselství 355 říkají, abyste opustili situace, které vám již neslouží – a mezi situace můžete počítat každou myšlenku, každého člověka, každé přesvědčení, které vám neslouží, ale které vás tlačí k povrchnímu vědomí odsuzujícího myšlení, k nadvládě starostlivosti, bázlivosti.

Jak jsme již řekli, pokud jste schopni je právě teď odříznout, aby v nich bylo místo pro něco jiného, vznešenějšího. Andělské bytosti je nahradí něčím lepším a hezčím.

To vám přinese opravdové štěstí, o které usilujete – protože koneckonců, ať už jste do vesmíru vyslali jakoukoli zprávu, přišla k vám v odpovědi – Anděl číslo 355, a je tam s cílem, abyste se cítili šťastní.

Změny, které přicházejí, se uskuteční, pokud se budete aktivně pohybovat novým směrem, sezením, aniž byste cokoli dělali, nic nezměníte.

Když vám vaši andělé pomohou obrátit váš směr a nasměrují vás, prozatím nezáleží na tom, že nevíte, jakým směrem se ubíráte, je to směr, který ke štěstí směřuje – taková myšlenka je součástí anděla číslo 355.

Symbolickou hodnotou čísla 355 je nakonec zásadní změna – je nutné, abyste umožnili novým změnám proběhnout.

Musí vám být zpočátku nejasné, že došlo ke změně, i když to v pravý čas ucítíte a poznáte.

355 Andělské číslo v lásce

Jedním z dalších důležitých atributů, které patří k Andělskému číslu 355, respektive k jeho 55 prvkům, spolu s číslem 3 (jako je Jednota, harmonie, Láska, Božská láska), je úzké spojení se změnou, která k této Jednotě vede.

Snažte se to pochopit způsobem, který lze snadno spatřit na příkladu Ježíše Krista – tam můžeme vidět dokonalý, dobře známý, příklad Božské Lásky, On „nemiloval“, protože „milovat“ znamená pěstovat lásku k někomu nebo něčemu zvláštnímu – a to není Láska; Ježíš miloval všechno, takže pojem „Láska“ ztrácí význam.

Když milujeme VŠECHNO, pak nemilujeme, ale pak jsme Láska, takže Láska (pravá) a „láska“ v žádném případě nemohou být vedle sebe.

Takže On, Ježíš, „nemiloval“, ale „byl Láska“, a být v Lásce znamená nemít ego, a tedy být v Bohu.

Rozumíte tomu, co říkáme?“

Musíte se stát Láskou, abyste mohli dávat Lásku a být lidskou bytostí vybudovanou z Lásky, a mezi všemi těmi věcmi, kterých se máte zbavit, je břemeno ega možná nejtěžší.

Je vaší součástí a vy jste s ním splynuli, je těžké se ho zbavit.

Tady vstupuje anděl číslo 355, a pokud si vzpomenete, má moc ukázat vám, jak se zbavit všech zbytečných břemen (v případě ega ho nemůžete vypnout, ale můžete ho „umlčet“). Teprve pak můžete očekávat prostor pro Lásku.

Fakta o andělském čísle 355

Setkáváme se zde se dvěma vibračními poli – jedno patří číslu 3 a druhé vibraci 55, jako v tomto případě důležitější.

Kdykoli se v andělské posloupnosti setkáte s číslem 55, vězte, že andělská bytost používá toto číslo k označení jedné důležité změny.

Ukazuje vám, jak se zbavit dlouholetých omezení a překážek, které vás usazovaly v minulosti.

V kombinaci s číslem 3 víte, že nyní je čas začít žít své sny, najít svou vášeň a žít ji.

Angelské číslo 355 signalizuje rozvinutí starých kroků v něco nového a konkrétního. Má také spojený význam čísla 1 (5 + 5 = 10, 1 + 0 = 1), což znamená, že se otevírá nová cesta nebo možnost nové cesty.

Část tohoto poselství, která patří číslici 3, je také velmi důležitá – ukazuje oscilaci energetického pole síly a v kombinaci s číslem 55 vytváří vibraci, která je v souladu s univerzální vibrací Božské říše.

Věru, je to jedna z Nejvyšších božských frekvencí a vy víte, že čím vyšší je úroveň duchovního vývoje, tím vyšší je jeho vibrační harmonie.

Tak je frekvence oscilace jeho energetického pole pravidelnější a vyšší v Jednotě s univerzální vibrací.

Tato vibrace Jednoty či Jednoty je vibračním záznamem člověka, tedy tím, co člověk v současnosti žije, jeho vlastní vnitřní harmonií či disharmonií. Tato harmonie závisí na celém životě a všech jeho aspektech.

Shrnutí

Když do vašeho života vstoupí andělská numerologie, buďte si jisti, že se vše změní – všechny frekvence ve fyzickém těle, na kterých vibrují orgány a systémy.

Vaše vnitřní bytost přijímá vibrace prostřednictvím kauzálního, astrálního a éterického těla; v tomto okamžiku se rozšiřujete. Její energeticko-vibrační aktivita je měřena a vyjadřována mozkovými vlnami.

Takové andělské poselství vám pomůže zbavit se chronického stresu, obav, strachu a hněvu, který způsobuje velký nepoměr v Božských frekvencích a celé energeticko-informační pole síly těla, je zablokováno.

Podle andělské numerologie je neomezená energie Zdroje neustále v Jednotě se všemi zdánlivě odlišnými frekvencemi v existenci.

Jsou-li vibrace energie v lidském těle narušeny nebo špatně fungují, vede to k obrovským problémům se zdravím a mezilidskými vztahy a ve vnějším životě to může oslabit různé jiné vibrace a bránit v dosažení cílů.

Angelové vám ukazují cestu ke stálým vibracím Božské říše.

Nakonec k vám přišel anděl číslo 355, a to tím nejjednodušším možným způsobem, je přítomen, aby probudil vaše spící vibrace, změnil vaši realitu (aby vám pomohl tuto změnu provést), umlčel vaše ego a ukázal vám, že jste Láska.

Angelové jsou s vámi, stejně jako je Božská Láska ve vás; někdy je to malý plamínek a nyní hoří v celé své kráse. Vezměte si, co je vaše, a buďte šťastní.

Ezoicreportovat tuto reklamu

Sponzorováno

Načítám…

Další zajímavé články:

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.