Když se zapojíte do duchovní energie, která pochází z Božské říše a je překonána prostřednictvím andělských informací, přijdete na správnou cestu a vaše duše se promění v něco mnohem většího než cokoli jiného.

Vaši duchovní průvodci a vesmír vám pomáhají vědomě se rozšiřovat a růst, proto se velmi doporučuje věnovat jim pozornost, být si vědomi a pamatovat si, jak zůstat na zemi ve chvíli, kdy přijímáte andělská poselství.

S nimi procházíte procesem duchovního probuzení a jste vyzváni, abyste se podřídili lásce a vedení, které jsou vám vždy k dispozici.

Začnete prožívat hluboké změny ve svém životě. Nezapomínejte být otevření, aby toto Božství mohlo vstoupit do vašeho života.

Dnes budeme hovořit o jedné konkrétní andělské formaci, je jí 131, a v tomto článku se pokusíme odhalit významy, které se za touto Božskou formací skrývají.

Přečtěte si pozorně a sledujte, co toto moudré poselství znamená pro lidi, kteří ho přijmou, a v budoucnu můžete být takovým člověkem i vy.

Angelské číslo 131 Obecný význam

Jste trochu vážnější, než od vás lidé očekávají, ale vždy byste měli mít mysl otevřenou pro své dobro. Naučte se rozvíjet, rozšiřovat svou lásku na větší plochu; na oplátku budete milováni do té míry, jakou byste nikdy nečekali.

Naučte se vynakládat svou energii otevřeněji; na oplátku se vám dostane více pozitivní energie. Vaše mysl je spravedlivá a nestranná a jde přímo k podstatě, aniž by si hrála kolem horké kaše – to je jedna z vlastností, která je přímým důsledkem vyplývajícím z čísla 1, které se objevuje dvakrát.

Ačkoli jsou to dobré vlastnosti, musíte se naučit, že v situacích, kdy vypadnou, se stávají slabými a jsou známkou přílišné sebereflexe a opatrnosti.

V době, kdy se chystáte vyvíjet, můžete jednat klidně a pro ostatní se můžete jevit jako rezervovaný člověk. Jste originální, intuitivní a nasloucháním své intuici se můžete o světě a lidech hodně dozvědět (opět silné číslo 1, které se objevuje dvakrát).

Vaše zájmy se většinou pohybují v duchovní oblasti, i když pravděpodobně nevíte, jak se k některým pravdám dostat, ale budete k tomu mít příležitost, buďte si tím jisti.

Při nějaké hlubší introspekci nejste až tak emocionální člověk, dokonce bychom mohli říci, že jste jakýsi demonstrativní typ, ale máte silné city a jste silně přitahováni vesmírem, cítíte to spojení s ním. Jste člověk, který rychle přemýšlí, ale nemáte rádi žádné úsilí, které je větší, než si myslíte, že byste měli vynaložit.

Možná máte trochu větší sklon bojovat s větrnými mlýny, místo abyste se jednoduše uvolnili, a v tomto smyslu pro vás platí jedna rada – posilujte sebevědomí; naučte se říkat ne. Prožijete své největší myšlenky a budete schopni dosáhnout velkých věcí dříve než mnozí jiní.

Skrytá symbolika a význam

Nejprve je třeba odhalit základní význam, který se skrývá za číselným útvarem 131. Vždyť je to právě ten, který se skrývá za číselným útvarem. Jeho vibrační energie pochází z číslovky 1, která se objevuje dvakrát, a vibrační energie, která pochází z číslovky 3. Všechny se vzájemně doplňují a sdílejí společnou vibraci, která je naplněna pozitivní silou a optimismem.

V okamžicích, kdy se tento božský vliv stane součástí vašeho života, se budete cítit silní a mocní, energičtí, sebevědomí a zapálení pro to, co se snažíte dělat.

A měli bychom mít na paměti, že číslovka 1 se násobí, takže její energie je posílena – rozmnožení čísla 1 znamená, že vaše zkušenosti s vedením budou zvýrazněny v této době, kdy se ve vašem životě chystá změna.

Takže tato energie říká, že se velmi brzy, až uvidíte a přijmete toto poselství, setkáte s Božskými možnostmi expanze a nových počátků.

Jelikož hovoříme o střední vibraci, která patří číslu 3 – lze ji popsat jako tvůrčí sílu, která může lidi přivést k sebevyjádření, využití osobního růstu a rozšíření mysli. Číslo tři označuje Svatou trojici, což znamená, že v daném okamžiku máte Boží ochranu, pomoc a vedení.

Ve většině případů, pokud vidíte tuto číselnou posloupnost, znamená to, že máte blízký vztah se Stvořitelem.

Trojice je také znamením, že jste na cestě duchovního rozvoje a nyní žijete z lásky, spojené s Vyšším Já a Duchem Svatým.

Dá se říci, že 131 v jistém smyslu znamená, že vám andělé dávají vše, co byste mohli potřebovat pro úspěch v životě, a jejich vibrace zvýší vaše schopnosti projevit svá přání a způsoby dosažení úspěchu. To není součástí každého andělského poselství ve vesmíru, ale zde jsou tyto příležitosti předkládány rozumným způsobem a objevují se dvakrát během života a vaším úkolem jako příjemce je rozpoznat je a udělat vše pro to, abyste dosáhli božích přání.

Když se spojí vibrační síly číslic 1 a 3, zjistíte, že vaše myšlení je kreativnější a intuitivnější. Dávají vám nástroj k přirozenému nalézání pozitivních a nových řešení vašich potíží.

Číslo 131 v lásce

Číselná posloupnost 131 přináší jednu cennou lekci, která přichází s láskou – tato lekce hovoří o naději. Ať už s vámi život udělal cokoli, jste si vědomi, že to, co ostatní dělají se svou karmou, a na tom vám nezáleží, vaše karma je jen to, jak reagujete na činy druhých. A reagovat nenávistí a negativními emocemi, to je znamení, že tuto energii dostanete na oplátku, a tím odstraňujete Božskou lásku ze své osobní sféry.

Ve všech těch případech, kdy tato „nenávist“ nebo negativita byla sebeobviňováním a klamáním, abyste se zachránili před citovými zraněními, a právě jste je dostali. Ve strachu z lásky celou svou bytostí a duší jste si vybrali lásku ze všech nesprávných míst, nikoli z Božského zdroje, jak byste si měli vybrat. A tato „láska“ je špatná a má možnost vytvořit bolest, která ve vašem životě zůstane dlouho – ani si neuvědomujete, jak moc. Je tak silná a pronikavá, že vás může zničit.

Nakonec vám číslo 1 přináší nové začátky a pro Univerzální duši je zdrojem Lásky a ve zdroji Lásky má vše správný význam. Základní světlo je to, co je vám poskytováno.

Někdy, když zavřete oči. Vidíte tuto Cestu. Ať tentokrát není v nenávisti, ale v Lásce, v Božské Lásce.

Úžasná fakta o čísle 131

Jedním z úžasných aspektů, které jsou spojeny s andělským číslem 131, je číslo 5, které je v tomto případě součtovým číslem 1+3+1. V tomto případě se jedná o součet čísel. A jak asi víte, číslo 5 vždy nese vibraci pozitivní změny, která brzy přijde do vašeho života, a to je skvělé slyšet.

Protože číslo 5 má nepřímou vibraci, není tato část tak výrazná, ale aspekt pozitivity je tu stále – tato číselná posloupnost znamená, že procházíte velkou a významnou životní změnou, a měli byste si tuto skutečnost uvědomit.

Může to být také signál, že změna se teprve chystá, takže se na ni připravte, ale měli byste si uvědomit, že časy pro změnu mohou být omezené a že ve vašem případě přijdou maximálně dvakrát, a měli byste otevřít oči dokořán.

1+3+1 neboli vibrace 5 znamená kumulaci energie a náznak toho, že vám andělé radí, abyste se zbavili obav, zda vám budou poskytnuty potřebné pozemní zdroje a věřte.

Po přijetí božské formace 131 budete duchovně silní a měli byste udělat vše, co vás napadne, abyste podpořili změnu, která se od vás vyžaduje, protože druhou šanci k tomu možná už nikdy nedostanete.

Přinese vám andělské číslo 131 štěstí?

Angelové vám potvrzují, že přemýšlíte, zda je pro vás určitý směr změny dobrý, a navíc tato číselná sekvence naznačuje, že změna je Božím vedením, takže máte jistotu, že se na této cestě postaráte o vše, co potřebujete, protože je to cesta vaší duše.

Angelové ve svém poselství, které vnímáte jako číselnou sekvenci 131, říkají, že máte dobrý důvod ke změně a k nalezení světla hluboko v temnotě. A tím světlem je vaše srdce, které svou Láskou a Božskou energií září silněji a přináší četná požehnání a mezi nimi i Velkou Matku – Štěstí.

Pokud jste tedy přemýšleli, zda najdete štěstí, najdete ho, tím si buďte jisti, říkají andělé v poselství 131.

Loading…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.