Det kom regn och sköljde ut… myrstacken?

Det finns många olika typer av myror, var och en med sin egen livsmiljö och sitt eget underjordiska nätverk, men vad händer med deras hem när det regnar? Hur skadligt är regn för myror?

De flesta myror har omfattande tunnlar och förebyggande åtgärder mot regn. Jag är säker på att vi alla har sett myrstackar (och några av oss har kanske till och med slagit omkull några!), men det finns mycket mer i dessa små högar än vad man kan tro.

Och även om deras hem verkar grunda, sträcker sig de flesta myrstackar ungefär en meter under jorden! Några faktorer som avgör om regn kommer in i boet är bland annat jordarten och mängden regn.

En del smarta små myror ser till och med till att bygga bo i jordarter som lätt absorberar fukt och torkar snabbt. Inuti varje myrstack finns ett komplicerat och omfattande nätverk av tunnlar.

Dessa tunnlar fungerar som skydd mot regn. Om regn tränger in kommer det med största sannolikhet inte att samlas eftersom vattnet vanligtvis fortsätter att röra sig tills det når grundvattnet.

Nu är det mer än troligt att några få förluster kommer att inträffa. Många myror kommer att spolas bort eller drunkna, men myrkolonier är så enorma att tillräckligt många överlever så att de kan bygga upp sina bon igen.

Så här är några av orsakerna till att myror dyker upp efter regn:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.