Het grote oceaanbeheersgebied Beaufortzee is een van de vijf prioritaire gebieden die door de regering van Canada zijn aangewezen voor geïntegreerde oceaanbeheersplanning. De Beaufort Sea Large Ocean Management Area is ongeveer 1.107.694 km2 groot. Het is gelegen in de uiterste noordwestelijke hoek van Canada, en omvat het mariene gedeelte van de Inuvialuit Settlement Region.

Er is een regionaal bestuurlijk partnerschap ontwikkeld om het geïntegreerd oceaanbeheer in de Beaufort Sea Integrated Management Area te bevorderen.

Het Integrated Ocean Management Plan for the Beaufort Sea (2009) – 1.76 Mb is georganiseerd rond de volgende zes thematische doelstellingen:

 1. Governance – Het bereiken van een effectief bestuur voor een duurzaam gebruik van de Beaufortzee.
 2. Economisch – Het bevorderen van duurzame economische kansen en opties voor Canadezen, noorderlingen en kustgemeenschappen.
 3. Cultureel – Het behouden en vergroten van het gevoel van plaats van mensen en het behouden van culturele identiteit en spirituele verbindingen zoals deze betrekking hebben op oceanen en kustgebieden.
 4. Sociaal – Verbetering van de menselijke capaciteit, gezondheid, levenskwaliteit en kansen in relatie tot oceanen en kustgebieden.
 5. Traditionele en lokale kennis – Bevordering van de waarde, de geloofwaardigheid en het gebruik van traditionele kennis (TK) en lokale kennis (LK) voor de huidige en toekomstige generaties.
 6. Ecosysteem – Inzicht krijgen in het ecosysteem van de Beaufortzee, belangrijke gebieden en prioritaire soorten identificeren en de integriteit van het ecosysteem handhaven of verbeteren.

Het plan bevat informatie over de visie, de vierentwintig doelstellingen, het planningsproces, de uitvoering en de evaluatie van de prestaties.

Marine Protected Areas Within the Beaufort Sea Integrated Management Area

Marine Protected Areas (MPA’s) zijn geografisch afgebakende gebieden die onder de Oceans Act vallen. Deze gebieden worden ingesteld om belangrijke habitats van vis &zeezoogdieren, bedreigde mariene soorten, unieke kenmerken en gebieden met een hoge biologische productiviteit of biodiversiteit te beschermen en in stand te houden. Eén MPA bevindt zich in het geïntegreerd beheersgebied van de Beaufortzee.

 • Tarium Niryutait MPA
 • Anguniaqvia niqiqyuam MPA (Ung-u-niak-via Ni-kig-e-um)

publicaties

 • State of the Ocean Report for the Beaufort Sea Large Ocean Management Area
 • The Beaufort Sea Integrated Ocean Management Planning Atlas, 2009 – 2.61 Mb
 • Groot oceaanbeheersgebied van de Beaufortzee: Ecosystem Overview and Assessment Report – 2008 – 2.81 Mb
 • Ecologically and Biologically Significant Areas Report – 884 kb
 • The Ecological Assessment of the Beaufort Sea Beluga Management Plan – Zone 1(a) as a Marine Protected Area of Interest – 5.62 Mb

Datum gewijzigd: 2017-10-28

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.