Om du läser dessa rader är du förmodligen troende, och vi kommer inte att begränsa detta avsnitt, det är upp till dig vad du tror på – Gud, universum, kraften etc.

Och om du är troende känner du djupt i ditt hjärta att det finns något med numret som du inte kan glömma, du har en konstig känsla av att det betyder mer än bara ett nummer på någons registreringsskylt.

Angel numerologi ger dig visdom och klarhet som du inte kunde se på något annat sätt, om du lyckas se på livet med ett sådant synsätt så vet du att efter den första påverkan så kommer det att finnas kloka insikter, en klar syn på livet, på ytan av ditt medvetande.

Det kommer att komma från en del av dig till ytan, saker som har besvärat dig kommer nu att bli mycket tydliga.

När hjärnan saktar ner till den gudomliga nivån (när änglarna uppfyller sitt syfte, när du förstår vem du är och vad som är ditt huvudsyfte i livet) börjar du medvetet förstå essensen av ditt sanna jag.

En klar vision av livet ges till dig av din andliga essens, som kommer i förgrunden. Människor som har dessa kontakter, med den gudomliga världen, och detta utvidgade medvetande, praktiserar djup meditation, känner enheten.

Det är därför det rekommenderas starkt att praktisera yoga eller meditation om du vill ansluta (återansluta) dig till den gudomliga världen och förstå innebörden av Änglarnas nummer.

Angelnummer är en del av vår värld, även om vi inte ser dem, känner igen dem eller undrar vad de betyder.

Vi måste titta djupare in i deras värld så att vi kan få den klara visionen och den andliga essensen som vi längtar efter djupt inom oss.

Det är inte svårt att bli motiverad att göra det, allt du gör för ditt eget välbefinnande kan inte vara slöseri med tid, det är den tid som används på bästa sätt, och vad som är ännu viktigare, det är den tid som innebär den förändring som har påbörjats just i det ögonblick då du har låtit änglarna komma in i din värld.

I dag ägnas vårt intresse åt Änglatalet 355, genast vet du att det är ett mycket andligt nummer, eftersom dess huvuddel är siffran 55, som ett av de Gudomliga, eller Mästarnumren som vissa vill kalla dem.

355 Ängelnummer – Intressant information

Så, Ängelnummer 355 har kommit in i ditt liv, och nu är det dags att använda allt du har för att lösa dess betydelse; du kan lägga mer kraft på en mental aktivitet, ju mer mentalt aktiv och upphetsad du är, desto högre hastighet på den gudomliga frekvensen (det kommer att bli begripligt, det är som om saker och ting anpassar sig runt omkring dig, och allt som har hänt, eller kommer att hända, blir fullständigt begripligt).

Det är direkt klart för dig att om du vill följa den här ledningen måste du göra dig av med alla onödiga bördor, som ytligt medvetande av dömande tänkande, omsorgens dominans, räddheten som vi alla är så benägna att ha…

Det här är den största begränsningen av ditt medvetande, och utan att möta den kommer du inte att kunna röra dig en centimeter från ditt nuvarande tillstånd.

Detta medvetandetillstånd sägs vara en bedräglig vision av livet eftersom livet ses med ögon som är grumlade av rädsla och oro.

Angeliska vågor som kommer till dig med budskapet 355 (delen 55 är särskilt relevant i det här fallet, senare i stycket kommer du att se på vilket sätt detta är sant) är avslappnade, fantiserar, visualiserar, när du befinner dig i den kreativa processen av konception.

När du befinner dig i detta tillstånd är det djupare än något tidigare, du är nu skaparen, du kan forma och förflytta ditt eget liv, din egen verklighet och göra den bättre, lyckligare etc.

När du accepterar det vet du att alla onödiga bördor bromsar dig – ångest, rädsla och reaktionsförmåga försvinner när du är i detta tillstånd.

Det är möjligt eftersom Änglalika varelser är med dig – de bevisar för dig sin existens med detta nummer.

Betydelse och symbolik

Om du nyligen har stött på denna Änglalika sekvens som du ser på något vanligt sätt, men vet att den betyder mycket mer, informerar den dig om att ditt liv kommer att förändras radikalt.

Ja, förändring är en integrerad del av Änglatalet 355, för hur kan du veta att din värld förändras om du inte upplever förändringen; den kommer, kan vi tillägga, att komma från dig, inifrån.

Förändringar är en del av den personliga friheten, och oavsett hur det verkade för dig i början, kanske problematiskt, och smärtsamt till och med (du är på väg att förändra allt som du vet är sant, du känner att det är verkligt, och en del av dina vanor som inte är lätta att ta bort).

Angelnummer 355, som ett av de högsta budskap som en människa kommer att få, innebär förändringar, omvandlingar som kommer att ske i ditt liv, för ditt högsta och bästa väl i framtiden.

Även om du inte har möjlighet att se det just nu, så kommer vi här till aspekten av tro som vi har nämnt i början av det här stycket.

Änglarna säger till dig, med hjälp av det här meddelandet 355, att lämna situationer som inte längre tjänar dig – och med situationen kan du räkna varje tanke, varje person, varje övertygelse som inte tjänar dig, men som driver dig mot ytligt medvetande av dömande tänkande, omsorgens dominans, räddheten.

Som vi har sagt, om du har möjlighet att skära av det just nu, så att det finns utrymme för något annat, mer upphöjt att komma in. Änglavarelser kommer att ersätta dem med något bättre och trevligare.

Detta kommer att ge dig den sanna lycka du strävar efter – för trots allt, vilket budskap du än har skickat in i Universum, så kom det till dig i ett svar – Ängel nummer 355, och det finns där med syftet att få dig att känna dig lycklig.

Förändringarna som kommer kommer att förverkligas om du aktivt rör dig i en ny riktning, att sitta runt utan att göra något kommer inte att göra någon skillnad.

När du och dina änglar hjälper dig att vända din riktning, och de dirigerar dig, för tillfället spelar det ingen roll att du inte vet vilken riktning du är på väg mot, det är riktningen som mot lycka – en sådan idé är den del av ängel nummer 355.

I slutändan är det symboliska värdet av 355 den väsentliga förändringen – det är absolut nödvändigt att du tillåter nya förändringar att äga rum.

Det kanske inte är tydligt för dig till en början att en förändring har ägt rum, även om du kommer att känna och veta vid rätt tidpunkt.

355 Ängelnummer i Kärlek

En annan viktig egenskap som hör till Ängelnummer 355, eller dess 55 element, tillsammans med 3 (som Enhet, harmoni, Kärlek, Gudomlig Kärlek) är den nära kopplingen till förändringen som leder mot denna Enhet.

Försök att förstå det på ett sätt som är lätt att upptäcka i exemplet Jesus Kristus – där kan vi se ett perfekt, välkänt, exempel på Gudomlig Kärlek, Han ”älskade” inte, för ”älska” betyder att odla en kärlek till någon eller något speciellt – och det är inte Kärlek; Jesus älskade allting, så begreppet ”Kärlek” förlorar sin betydelse.

När vi älskar ALLT, då älskar vi inte, utan då är vi Kärlek, så Kärlek (sann) och ”kärlek” kan inte på något sätt vara tillsammans.

Så han, Jesus, ”älskade” inte utan ”var Kärlek”, och att vara i Kärlek innebär att man inte har något ego och att man därför är i Gud.

Förstår du vad vi säger?

Du måste bli Kärlek så att du kan ge Kärlek och vara människa byggd av Kärlek, och bland alla de saker som du är på väg att göra dig av med är egots börda kanske den svåraste.

Det är en del av dig och du har blivit ett med det, det är svårt att bli av med det.

Här kommer ängel nummer 355 in, och om du kommer ihåg att den har makten att visa dig hur du kan bli av med all onödig börda (när det gäller ett ego kan du inte stänga av det, men du kan göra det ”stumt”). Först då kan du förvänta dig utrymme för Kärlek.

Fakta om 355 Ängelnummer

Här möter vi två vibrationsfält – det ena tillhör numret 3 och det andra tillhör vibrationen 55, som är viktigare i det här fallet.

När du får se numret 55 i Ängelföljden vet du att Ängelvarelsen använder det här numret för att beteckna en viktig förändring.

De visar dig hur du ska göra dig av med långvariga begränsningar och hinder som har satt dig i det förflutna.

När det kombineras med nummer 3 vet du att det nu är dags att börja leva dina drömmar, hitta din passion och leva den.

Angelnummer 355 signalerar utvecklingen av gamla steg till något nytt och konkret. Det har också den sammanfogade betydelsen av talet ett (5 + 5 = 10, 1 + 0 = 1), vilket innebär att det finns en ny öppning eller möjlighet till en ny väg.

Den del av det här budskapet som hör till talet 3 är också mycket viktig – den visar på svängningen av energiefältet av kraft, och när den kombineras med 55 skapar den en vibration som är i harmoni med den universella vibrationen i den gudomliga världen.

Sanningen är sannerligen en av de Högsta Gudomliga frekvenserna, och ni vet att ju högre nivå av andlig utveckling, desto högre är hans vibrationsharmoni.

Därmed är frekvensen av oscillationen av dess energifält mer regelbunden och högre i Enhet med den Universella Vibrationen.

Denna vibration av Enhet eller Unitet är människans vibrationsregister, det vill säga det som människan för närvarande lever, hennes egen inre harmoni eller disharmoni. Denna samstämmighet beror på allt liv och alla dess aspekter.

Sammanfattning

När Ängelnumerologin kommer in i ditt liv, var säker på att allting kommer att förändras – alla frekvenser i den fysiska kroppen vid vilka organ och system vibrerar.

Ditt inre tar emot vibrationer genom de kausala, astrala och eteriska kropparna; just nu expanderar du. Dess energivibratoriska aktivitet mäts och uttrycks genom hjärnvågor.

Ett sådant änglabudskap kommer att hjälpa dig att bli av med den kroniska stressen, oron, rädslan och ilskan, som orsakar en stor skillnad i gudomliga frekvenser och hela energi-informationsfältet för kroppens kraft, är blockerat.

Med Ängelnumerologi är Källans gränslösa energi ständigt i Enhet med alla till synes olika frekvenser i tillvaron.

Om energivibrationerna i människokroppen störs eller fungerar dåligt, leder det till enorma problem med hälsan och mellanmänskliga relationer, och i det yttre livet kan det försvaga olika andra vibrationer och störa uppnåendet av mål.

Englar visar dig vägen till den gudomliga rikets konstanta vibrationer.

I slutändan har ängel nummer 355 kommit till dig, på enklast möjliga sätt, den är närvarande för att väcka dina sovande vibrationer, för att förändra din verklighet (för att hjälpa dig att göra den förändringen), för att tysta ditt ego och för att visa dig att du är Kärlek.

Anglarna är med dig, precis som den gudomliga kärleken finns inom dig; ibland är den en liten låga, och nu brinner den i all sin glans. Ta det som är ditt och var lycklig.

Ezoicrapportera denna annons

Sponsrad

Laddar…

Mer intressanta artiklar:

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.