A házasság érvénytelenítése a házasság érvénytelenítésének folyamata, mintha a házasságra soha nem is került volna sor. Az érvénytelenítés körül Észak-Karolinában sok a zűrzavar, és az érvénytelenítés folyamata államonként eltérő. Valójában csak korlátozott helyzetekben lehet egy házasságot jogilag érvényteleníteni Észak-Karolinában.

Tévhit, hogy a házasságot bizonyos időn belül lehet érvényteleníteni, vagy ha a házasság még nem teljesedett be. Észak-Karolinában nincs olyan időkorlát, amely alapján egy házasságot érvényteleníteni lehetne, és a házasság el nem fogyasztása sem alapozza meg az érvénytelenítést.

A semmissé nyilvánítható házasságok általában érvényteleníthetők, míg a semmissé nyilvánított házasságok eleve érvénytelenek. Egy tapasztalt észak-karolinai családjogi ügyvéd meg tudja állapítani, hogy Ön jogosult-e érvénytelenítésre, és egyéb lehetőségeket is tud nyújtani, ha nem tudja érvényteleníttetni a házasságát.

Törölt és érvényteleníthető házasságok Észak-Karolinában

A törölt és érvényteleníthető házasságok olyan házasságok, amelyeket Észak-Karolinában nem tekintenek törvényesnek. A semmis házasság olyan házasság, amelyet eleve nem tekintenek érvényesnek. Az érvényteleníthető házasság minden polgári szempontból érvényes mindaddig, amíg érvénytelenítési eljárás útján meg nem semmisítik.

Bigámia

A bigámia Észak-Karolinában érvénytelennek minősül, mivel törvénytelen egy másik személyt feleségül venni, amikor a házastárs már házas. Az érvénytelen házasság érvénytelenítéséhez nincs szükség eljárásra, és az egyének úgy élhetnek tovább, mintha soha nem is házasodtak volna össze, mivel a házasság érvénytelen volt. Ezen túlmenően a már házas személyt büntetőjogi bigámia vádjával is szembesíteni lehet.

Túl közeli rokonok

A két, az első unokatestvéreknél közelebbi rokonságban álló személy, illetve a kettős első unokatestvérek közötti házasság érvényteleníthető Észak-Karolinában.

16 év alattiak

Ha valamelyik vagy mindkét személy 16 év alatti, nem járulhatnak hozzá jogszerűen a házasságkötéshez. A 16 éven aluli személlyel kötött házasság érvényteleníthető.

Terhesség hamis állítása

Ha egy pár azzal az állítással köt házasságot, hogy a női partner terhes, és később kiderül, hogy nem terhes, bizonyos körülmények között lehetőség van a házasság érvénytelenítésére. A házastársaknak 45 napon belül szét kell válniuk, és egy évig folyamatosan külön kell maradniuk. Ha a különválást követő 10 hónapon belül a feleknek nem születik gyermeke, a házasság érvényteleníthető.

A cselekvőképesség hiánya

A házasságkötés olyan személlyel, aki általában szellemi fogyatékosság vagy testi fogyatékosság miatt nem képes házassági szerződést kötni, az adott személy nem járulhat hozzá jogszerűen a házasságkötéshez.

Impotencia

A házasság érvénytelenítésének alapja lehet bármelyik házastárs impotenciája is. Az impotencia alapján történő érvénytelenítés iránti kérelem benyújtásához a bírósághoz általában orvosi diagnózisra van szükség.

Egy házasság érvénytelenítésének folyamata Észak-Karolinában

A házasság érvénytelenítésének kimondásához a házastársnak beadványt kell benyújtania a bírósághoz, amelyben megindokolja az érvénytelenítés alapját. A bíróság meghallgatást tart annak megállapítására, hogy a házasságot érvénytelenítik-e, és határozatot hoz a házasság érvénytelenítéséről vagy fenntartásáról.

GYermektartás érvénytelenítés után

A házasság érvénytelenítése általában nem érinti a szülői jogokat és kötelezettségeket. Az észak-karolinai törvény 50-11.1. §-a szerint: “A semmissé nyilvánított házasságból vagy bigámiás házasságból született gyermek a házasság érvénytelenítése ellenére törvényes.”

Az észak-karolinai gyermektartási törvények értelmében a gyermeket nem gondozó szülő általában köteles anyagi támogatást fizetni a másik szülőnek. Ide tartoznak azok a párok is, akik elválnak, soha nem kötöttek házasságot, vagy a házasságot érvénytelenítik.

Tartásdíj és házastársi támogatás érvénytelenítés után

Általában a tartásdíj vagy házastársi támogatás érvénytelenítés után nem jár, mert ez olyan, mintha a házasság soha nem jött volna létre. A bíróság azonban ítélhet meg valamilyen kifizetést az egyik féltől a másiknak, a különválás utáni támogatás egy formájaként.

Ha nem jogosult az érvénytelenítésre

Ha a házasság nem felel meg a fenti érvénytelenítési tényezők valamelyikének, a házaspárnak a házasság megszüntetéséhez a válási eljáráson kell keresztülmennie. Észak-Karolina “no-fault” válási állam, ami azt jelenti, hogy az egyik házastársnak nem kell bizonyítani a másik fél vétkeit a válás érdekében. Általában a váláshoz különélésre és egy évig tartó folyamatos különélésre van szükség, mielőtt a házastárs beadhatja a válókeresetet. Beszéljen a Shelby, North Carolina családjogi cégével a válás benyújtásáról.

Tapasztalt észak-karolinai érvénytelenítési és válóperes ügyvédek

A házasság érvénytelenítése gyorsabb módja a különválásnak, de csak korlátozott körülmények között lehetséges. Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy házassága érvénytelenítésre jogosult-e Észak-Karolinában, a Caulder & Valentine tapasztalt ügyvédei segítenek. Lépjen kapcsolatba velünk még ma egy konzultációért.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.